Speciel Overenskomst

Den specielle overenskomst indeholder bestemmelser, der gælder for lærere m.fl. ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

Links til Speciel overenskomst 2011 og bilag til denne:

Overenskomstbestemmelserne for lærere m.fl. består ud over Speciel overenskomst 2011 af:

  • Fællesoverenskomsten fra 1999
  • Generel overenskomst 2011
  • Tjenestetidsaftale 2013