Fagligt Nyt

Fagligt Nyt udgives af Dansk Lærerforening i Sydslesvig efter behov - cirka 4 gange om året.

Aktive medlemmer modtager Fagligt Nyt gennem tillidsrepræsentanten.