Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen er den politiske ledelse af foreningen mellem generalforsamlingerne.

Kredsstyrelsen har fra 1. april 2018 følgende sammensætning: 

 Kredsformand   Niels A. Nielsen   niels@kanan.dk 
 Næstformand  Kristina Sukatus  kris@dlf.org
 Kredskasserer Lars M. Pedersen  moelhave@t-online.de
 Kredsstyrelsesmedl. Natascha Lindahl

 natascha_lindahl@skoleforeningen.de

  Kredsstyrelsesmedl. Carina Lodberg

 carina.lodberg@skolekom.dk


Suppleanter til kredsstyrelsen:

1. suppleant Erik Andresen
2. suppleant    Niels Egholm Nissen
3. suppleant Niels Thomsen