Tjenestetidsforhandlingerne afbrudt

Der kunne ikke opnås enighed om udmøntningen af rammeaftalen om fornyelse af tjenestetidsaftalen
Det lykkedes ikke at nå til enighed med Skoleforeningen om ændring af timereduktionen til skolebibliotekarer ved forhandlingerne den 13. april. Det var ellers det eneste udestående i forhold til rammeaftalen om fornyelse af tjenestetidsaftalen.

Skoleforeningens forslag gik ud over den aftalte ramme for fornyelsen tjenestetidsaftalen, der forudså, at nedskæringen skulle ske på bekostning af skolebibliotekernes åbningstid. Det nye forslag fra Skoleforeningen ville betyde, at også tiden til de administative opgaver reduceredes, selv om disse opgaver skulle varetages i stort set samme omfang som hidtil.

Da der ikke var muligt at nå til enighed, blev det aftalt at stille forhandlingerne i bero, indtil der er et resultat omkrig fornyelsen af den generelle overenskomst.

Emner

Målgruppe