Stort flertal godkendte forhandlingsresultatet

Knap 95 % stemte JA til forhandlingsresultatet. Godt 75 % af de aktive medlemmer har deltaget i urafstemningen.
Urafstemningen om forhandlingsresultatet er nu talt op.
Af de 362 stemmeberettigede har 274 stemt. Det svarer til en stemmeprocent på 75,7.
 
Stemmerne fordelte sig således

 JA-stemmer   259
 NEJ-stemmer     12
 Blanke       1
 Ugyldige       2
 Afgivne stemmer i alt   274

Knap 95 % har stemt JA til forhandlingsresultatet.
 
Hvis BUPL's medlemmer også godkender forhandlingsresultatet, underskrives de nye overenskomster torsdag den 19. december 2013.
 
Kredsstyrelsen takker for den fine deltagelse i urafstemningen og det positive afstemningsresultat.
 
 

Emner

Målgruppe