Lærerkalender

Kredsstyrelsen har besluttet at tilbyde den alternative lærerkalender 2016/2017 til de medlemmer, der måtte ønske det. Kalenderen ligner den kendte kalender fra Danmarks Lærerforening.

Hvis du ønsker en lærerkalender 2016/2017, skal du senest den 25. november 2015 sende en mail til 163@dlf.org I emnefeltet skrives Lærerkalender og i tekstfeltet bedes I skrive jeres navn og tjenestested. Tilbuddet gælder også pensionerede medlemmer (fraktion 4), der i sagens natur ikke skal angive et tjenestested i mailen, idet de får kalenderen tilsendt med posten.

Emner

Målgruppe