HUSK medlemsmødet

Medlemsmøde om overenskomstforhandlinger

Der afholdes medlemsmøde om overenskomstforhandlinger

torsdag, den 18. januar 2018 kl. 15:30 i Tivolisalen på CP, Südergraben 36, 24937 Flensburg.

Alle medlemmer er velkomne (husk tilmelding).

 Dagsorden:

·             Generel overenskomst

·             Tjenestetidsaftalen hhv. ny arbejdstidsaftale

·             Eventuelt

Emner

Målgruppe