Generalforsamling 2019

Indkaldelsen med dagsorden til den ordinære generalforsamling i 2019 er udsendt.

Forslag til dagsordenen skal være kredskontoret i hænde senest mandag den 25. februar 2019 kl. 14:00.

Tilmelding til spisning inden den 12. marts kl. 13:00.

Find dagsordenen og andre informationer under knappen INFO.

Emner

Målgruppe