Nyt fra forhandlingsfronten

Der blev løst lidt op i forhandlingssituationen ved mødet den 21. november. Dels blev det aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle se på dynamiske henvisninger til tilsvarende danske overenskomster, dels blev der aftalt et heldagsmøde om løn og sydslesvigtillægget den 21. december.
Der er aftalt 4 møder i arbejdsgruppen om dynamiske henvisninger. Der har været afholdt to møder, hvor der allerede er aftalt dynamiske henvisninger på nogle områder i den generelle overenskomst. En dynamisk henvisning til en anden overenskomst betyder, at ændringer i denne overenskomst straks træder i kraft i Sydslesvig. Næste uge holdes de to sidste møder i arbejdsgruppen.
Heldagsmødet den 21. december skal dreje sig om løn og sydslesvigtillægget. På lønområdet er det afgørende for os at få dynamiske henvisninger til de tilsvarende danske overenskomster, mens Skoleforeningen fortsat ønsker en delvis afvikling af sydslesvigtillægget.

Emner

Målgruppe