Kontingent

Kontingentsatser pr. 1. maj 2021:

 Fraktion  Euro i alt
 1                  65,00
 4 (pensionister)    15,00

Kontingentet er sammensat af et centralt kontingent til Danmarks Lærerforening og et lokalt kontingent til Dansk Lærerforening i Sydslesvig.

Det centrale kontingent fastsættes af Danmarks Lærerforenings kongres, og det lokale kontingent besluttes på kredsens generalforsamling.

Betaling af kontingentet sker for medlemmer, der er ansat ved Skoleforeningen, lettest via løntræk.