Generalforsamlinger

Ekstraordinær virtuel generalforsamling 2021

Da kredsens næstformand, Carina Lodberg pr. 1. august 2021 har fået ansættelse som viceskoleinspektør ved Husum Danske Skole, skal vi have valgt en ny næstformand.
Kredsstyrelsen har derfor på et ekstraordinært kredsstyrelsesmøde, som blev afholdt den 25.05.2021, besluttet at afholde en virtuel ekstraordinær generalforsamling den 07.06.2021 kl. 19:00.

For at kunne deltage i den virtuelle generalforsamling skal du give besked til kredskontoret pr. mail senest fredag den 04.06.2021 kl. 12:00.

Links til