Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen er den politiske ledelse af foreningen mellem generalforsamlingerne.

Kredsstyrelsen har fra 01. juli 2021 følgende sammensætning: 

 Kredsformand Kristina Sukatus   kris@dlf.org
 Næstformand Henriette Nøiers  hnhe@dlf.org
 Kredskasserer Lars M. Pedersen  lamp@dlf.org
 Kredsstyrelses-
 medlem
Jonas Noack

 jono@dlf.org

 Kredsstyrelses-
 medlem
Leif MikkelsenSuppleanter til kredsstyrelsen:

1. suppleant vakant
2. suppleant    vakant
3. suppleant vakant