Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen er den politiske ledelse af foreningen mellem generalforsamlingerne.

Kredsstyrelsen har fra 01. april 2022 følgende sammensætning: 

 Kredsformand Henriette Nøiers   hnhe@dlf.org
 Næstformand Vakant  
 Kredskasserer Jonas Noack  jono@dlf.org
 Kredsstyrelses-
 medlem
Finn Gerckens

 fige@dlf.org 

 Kredsstyrelses-
 medlem
Leif Mikkelsen

 163@dlf.org

 Kredsstyrelses-
 medlem
Susanne Jansen

 163@dlf.org


Suppleanter til kredsstyrelsen:

  Susanne Becker