Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen er den politiske ledelse af foreningen mellem generalforsamlingerne.

Kredsstyrelsen har fra 01. april 2022 følgende sammensætning: 

 Kredsformand Henriette Nøiers   hnhe@dlf.org
 Næstformand Anja Otten  anot@dlf.org
 Kredskasserer Jonas Noack  jono@dlf.org
 Kredsstyrelses-
 medlem
Finn Gerckens

 

 Kredsstyrelses-
 medlem
Leif MikkelsenSuppleanter til kredsstyrelsen:

1. suppleant Helle Evers
2. suppleant    Susanne Jansen
3. suppleant Susanne Becker