Tjenestetidsaftalen

Tjenestetidsaftalen indeholder arbejdstidsbestemmelser for lærere m.fl. ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

Links til Tjenestetidsaftale 2018 og tillægsaftaler til denne:

Matematikvejledere

Formand for opgaveudvalg

Udstationering Kobbermølle

Ressourcecenter

Testlærer på fællesskoler med grundskoleafdeling

Matematikkonsulent

Vikarstilling Sild Dansk Skole

Overenskomstbestemmelserne for lærere m.fl. består ud over Tjenestetidsaftale 2018 af:

  • Fællesoverenskomsten fra 1999
  • Generel overenskomst 2016
  • Speciel overenskomst 2016