Åbning i forhandlingerne om driftsrådsoverenskomsten

Det store driftsråd deles op i et driftsråd for lærere m.fl. og skoleledere samt et driftsråd for pædagoger, TAP og pædagogmedhjælpere.
Forhandlingerne, der foregik i en positiv atmosfære, viste, at der nu er basis for ændringer i driftsrådsstrukturen ved Skoleforeningen. Der tegner sig en model med 4 driftsråd.
  • driftsråd for lærere m.fl. og skoleledere (7 medlemmer)
  • driftsråd for pædagoger, TAP og pædagogmedhjælpere (9 medlemmer)
  • driftsråd for magistre på Duborg-Skolen og højskolelærere (3 medlemmer)
  • driftsråd for magistre på A. P. Møller Skolen (3 medlemmer)
Desuden etableres et fællesdriftsråd med 6 medlemmer, 2 fra hvert af de store driftsråd og et fra hvert af de små driftsråd.
Strukturændringen forventes i givet fald at kunne træde i kraft inden årets udgang.
Forhandlinger om de nærmere detaljer fortsætter fredag den 24. juni.

Emner

Målgruppe