Forhandlingsresultat i hus

Den afsluttende protokol blev underskrevet den 29. oktober. Der er indkaldt til TR-møde mandag den 11. november på Jaruplund Danske Skole. Efterfølgende er det planen at afholde tre medlemsmøder.

Efter flere forhandlinger siden sommerferien om den afsluttende protokol og heldagsskole kunne der tirsdag den 29. oktober sættes underskrifter på den afsluttende forhandlingsprotokol vedrørende overenskomstfornyelsen og heldagsskoleaftalen, der endte med at blive bilag D til Tjenestetidsaftalen.

På TR-mødet og på medlemsmøderne om forhandlingsresultatet præsenteres forhandlingsresultatet. Så snart medlemsmøderne er planlagt, udsendes indbydelsen til skolerne. Indbydelsen til TR-mødet kan hentes på siden Kalender.

Efter medlemsmøderne sættes urafstemningen i gang.

Emner

Målgruppe