Medlem Blanketter

Kontingentnedsættelse

Du har mulighed for at søge om kontingentnedsættelse eller fritagelse i særlige situationer.

Du har mulighed for kontingentnedsættelse eller fritagelse i en given periode. Vi bevilger ikke kontingentnedsættelse eller fritagelse med tilbagevirkende kraft. Du kan søge ved at sende en mail til os, eller du kan udskrive ansøgningsskemaet og sende det med almindelig post.

Du kan få kontingentfritagelse i følgende situationer

  • Hvis du har orlov uden løn eller har tjenestefri.
  • Hvis du er arbejdsledig og er frameldt arbejdsformidlingen, fritagelsesperioden kan dog maksimalt være seks måneder.
  • Når du aftjener din værnepligt.
  • Hvis du får et borgerligt ombud som folketingsmedlem, borgmester eller lignende.

Du kan få nedsat kontingent i følgende situationer

Når du er på barsel, dette gælder dog kun i den periode, hvor du modtager dagpenge.

  • Når du har orlov til børnepasning.
  • Når du har orlov til uddannelse (SVU), det forudsættes dog, at orlovsydelsen + en eventuel supplerende ydelse ikke væsentlig overstiger den maksimale ydelse for dagpenge.
  • Når du modtager uddannelsesgodtgørelse.
  • Når du modtager dagpenge, nedsættelsen kan dog tidligst bevilges efter 1 måneds ledighed.
  • Når du modtager kontanthjælp, er i jobtræning eller modtager overgangsydelse.

Særlige situationer

Ved alvorlig sygdom, store sociale forandringer og i andre helt ekstraordinære situationer bevilger vi med tilbagevirkende kraft.