Medlem Blanketter

Medlemskab

Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du opnå en række medlemsfordele.

Dansk Lærerforening i Sydslesvig eV. er en kreds indenfor Danmarks Lærerforening. Vores kreds inkl. pensionister udgør ca. 650 medlemmer.

Danmarks Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation. Foreningen varetager dine pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser. Vi arbejder for de bedst mulige overenskomster og arbejdstidsaftaler – og for at sikre folkeskolens udvikling, så I lærere får de bedst mulige rammer for arbejdet.

DLF har mere end 94.000 medlemmer, der er fordelt på en række medlemsgrupper. Lærerne udgør knapt 61.000 medlemmer og er den største medlemsgruppe.

For at blive medlem skal du downloade indmeldelsesblanketten, udfylde den og sende den til kredsen.